Ościeżnice drewniane

Ościeżnice drewniane wykonujemy w każdym możliwym wymiarze i przekroju.

1. Różne szerokości ościeżnic drewnianych.

2. Ościeżnice drewniane tunelowe i ościeżnice typowe